Představení technologie

dporovaná technologie představuje speciální přístroj sloužící k jednoduchému, rychlému a zcela neinvazivnímu odběru těchto buněk. Folikulární buňky lze využít pro různá medicínská vyšetření včetně farmakokinetických a biomarkerových  studií, při studiu alopecie nebo při výzkumu živých primárních buněk se zachovalou proliferační kapacitou. Odběr folikulárních buněk představuje z biomedicínského hlediska formu biopsie kůže, která je méně invazivní než klasická biopsie (kožní excize nebo biopsie tenkou jehlou) nebo odběr krve, je pohodlnější pro pacienta a méně finančně a časově náročná. Navíc poskytuje set unikátních proliferujících buněk a v neposlední řadě i potenciální možnost provádět samo-odběr vzorku v domácích podmínkách bez nutnosti návštěvy ambulantního zařízení. I přes zjevné výhody je významnější rozšíření této metody limitováno, protože chybí komerčně dostupné technologické řešení těchto odběrů a na něj navázané metodiky.

 

Příprava vytrhavací pistole

Odběr chlupu

Přenos chlupu do proteazového koktejlu

Třepačka